Reconeixement d’excel·lència de la UE per a Chatu Tech

Chatu Tech ha rebut un reconeixement d’excel·lència per un comitè avaluador Europeu en la seva proposta de projecte empresarial. No només s’ha avaluat la seva excel·lència tecnològica si no també de negoci i per això es facilitarà una potencial inversió...

Compact design of UHF RFID and NFC antennas for mobile phones

Authors: Ferran Paredes; Ignasi Cairó; Simone Zufanelli; Gerard Zamora; Jordi Bonache; Ferran Martin (Universitat Autònoma de Barcelona – UAB) A small size and low-profile antenna has been developed in order to provide any mobile phone with ultra-high frequency...