Francisco Guarner i Ignacio Segura per part de l’empresa SMART ENGINEERING S.L., (SPIN OFF DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA), i Josep Ignasi Cairó i Manel Torrentallé per part de l’empresa CHATU TECH S.L. han signat el dia d’avui un acord de col·laboració entre ambdues empreses per al desenvolupament específic de projectes d’aquells àmbits i activitats que puguin ser d’interès i mutu benefici per a les dues empreses, com és el desenvolupament i comercialització del xip amb tecnologia RFID amb sistema integrat per la traçabilitat i seguiment de paràmetres fisicoquímics aplicable a elements de formigó.